Refarat fra bestyrelsesmøde 2014

Posted By : admin

Vejle, mandag d. 7. april 2014. Referent: Anette Torvin Møller Valg af dirigent: Helle Thagesen. Godkendelse af referat 2013: Godkendt uden bemærkninger om andet end den sene udsendelse. Formandens beretning: Formanden var desværre ikke til stede grundet udlandsrejse. I hans fravær beretter Carsten Bisgaard dog om, at der har været et indledende bestyrelsesmøde i forlængelse af sidste års videnskabelige møde og et telefonmøde samt diverse mail-korrespondancer