Referat for bestyrelsesmøde 2017

Posted By : Bestyrelsen

22.04.2017 Referat fra ALS-selskabets generalforsamling d. 21.04.2017 hos RcfM i Høje Taastrup   Merete Karlsborg blev valgt som dirigent. Hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt (mail fra d. 05.02.2017 fra Ole Gredal). Referatet fra forrige generalforsamling blev godkendt uden kommentarer. Formanden Michael Feldings beretning havde to hovedpunkter: Det nye ALS-careprogram efter engelsk koncept er netop blevet gennemgået til dagens møde. Kirsten Svenstrup