Referat fra bestyrelsesmøde d. 07/04-2013

Posted By : admin

Dansk Selskab for ALS

Referat af generalforsamling d. 7.april 2013, Musholm Bugt Feriecenter

1.Valg af dirigent

 • Stephen Wørlich Pedersen blev valg

2. Godkendelse af sidste referat.

 • Blev godkendt

3. Formandens beretning

 • Et stille år
 • For alle de nye der var kommet blev selskabet baggrund kort gennemgået.

4. Beretning fra ALS-fonden

 • Der blev orienteret om alle med et projekt kan søge hos fonden.
 • Bestyrrelsen består af Ole Gredal, Stephen Wørlich og Carsten Bisgaard
 • Der er kommet 1 ansøgning
 • Projekt Udredning af kognitive vanskeligheder hos borgere med diagnosen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) på Fyn ergoterapeut Anne Hansen med flere se ALS Hjemmeside
  • Der er bevilget kr. 7.500 til dette.

5. Kasserens fremlægglese af regnskabet
Susanne fortalte om status på regnskab.

 • Indtægt på 40.535
 • Resultat 19.590
 • Aktive 96.524

6. Fastsættelse af kontinent
I 2010 blev det vedtaget at indbetaling af kontingentet er frivilligt og
Der blev vedtage at forsætte denne praksis.
Der opfordres til at indbetale kontingentet på 100 kr. Kontonummeret findes på hjemmesiden.

7. Valg af bestyrelsen.
Ole Greval, Poul West og Michael Felding på valg.
Ole Greval og Poul West blev genvalgt.
Anette Torvin Møller (Århus) og Anne-Marie Banning (RCØ) blev valg ind i bestyrelsen.
Michael Felding var ikke til stede.

8. Valg af Revisor.
Jens Arentsen blev genvalgt.

9. Indkomne forslag

ALS prisen uddeles til socialrådgiver Jonna Volder Jensen, Aalborg.

Alle opfordres til at komme med forslag til næste års ALS pris.

10. Eventuelt
Dette år var mødet arrangeret af Rehab. Næste år vil det blive selskabet i Vejle.

Referent
Poul West