Donationsprogrammet

Selskabets formue, testamentariske donationer, legater og gaver til selskabet, administreres af bestyrelsen. Midlerne anbringes i ALS-fonden.

join our community

Vores donationsprogram

Vi samler og donerer midler til forskning i ALS

ALS fonden

Midler fra ALS fonden kan ansøges til forskningsprojekter målrettet ALS forskning. Ansøges senest 2 måneder før bestyrelsesmøde ved at benytte nedenstående link. Ansøgningen skal vedlægges projektbeskrivelse og vurderes af fondens bestyrelse. Forskningsmidler sker ved udbetaling af puljer typisk på 10.000 kr.

Read more

Donationer

Donationer og bidrag kan indbetales på reg. Nr. 1551 og kontonummer 4069080 (den danske bank)

Read more

Sådan bruger vi pengene

Forskningsstøtte og afholdelse af videnskabeligt møde hvert 2. år

Read more