Referat for bestyrelsesmøde 2017

Posted By : Bestyrelsen

22.04.2017 Referat fra ALS-selskabets generalforsamling d. 21.04.2017 hos RcfM i Høje Taastrup   Merete Karlsborg blev valgt som dirigent. Hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt (mail fra d. 05.02.2017 fra Ole Gredal). Referatet fra forrige generalforsamling blev godkendt uden kommentarer. Formanden Michael Feldings beretning havde to hovedpunkter: Det nye ALS-careprogram efter engelsk koncept er netop blevet gennemgået til dagens møde. Kirsten Svenstrup

Dansk Selskab for Amytrofisk Lateral Sklerose – generalforsamling referat 2015

Posted By : admin

Musholm d. 5. Okt. 2015. Referat af Rie Bjørnebo Dannemand Valg af dirigent: Anette Møller Godkendelse af referat 2014: ingen indsigelser Formandens beretning v. Ole Gredal: Hjemmesiden er desværre lukket, men der arbejdes på at denne bliver genåbnet. Formanden opfordrer til en ny bestyrelse da der er mange afgående medlemmer. Beretning fra ALS-fonden: Alle ALS-teams får besked om hvornår ansøgningsfristen foreligger og herefter kan der søges

Refarat fra bestyrelsesmøde 2014

Posted By : admin

Vejle, mandag d. 7. april 2014. Referent: Anette Torvin Møller Valg af dirigent: Helle Thagesen. Godkendelse af referat 2013: Godkendt uden bemærkninger om andet end den sene udsendelse. Formandens beretning: Formanden var desværre ikke til stede grundet udlandsrejse. I hans fravær beretter Carsten Bisgaard dog om, at der har været et indledende bestyrelsesmøde i forlængelse af sidste års videnskabelige møde og et telefonmøde samt diverse mail-korrespondancer

Referat fra bestyrelsesmøde d. 07/04-2013

Posted By : admin

Dansk Selskab for ALS Referat af generalforsamling d. 7.april 2013, Musholm Bugt Feriecenter 1.Valg af dirigent Stephen Wørlich Pedersen blev valg 2. Godkendelse af sidste referat. Blev godkendt 3. Formandens beretning Et stille år For alle de nye der var kommet blev selskabet baggrund kort gennemgået. 4. Beretning fra ALS-fonden Der blev orienteret om alle med et projekt kan søge hos fonden. Bestyrrelsen består af Ole